søndag 20. mars 2011

Senterpartiets landsmøte: Definerer lokalsykehus


AFTENPOSTEN Sps landsmøte krever at Nasjonal Helse– og Omsorgsplan (NHOP), som legges frem av Regjeringen før påske, skal inneholde en klargjøring av hva som ligger i begrepet «lokalsykehus.» Og i dag har Sps landsmøte gitt sin definisjon:
Et lokalsykehus skal «som hovedregel ha følgende funksjoner på 24 timers basis, syv dager i uken: indremedisin, kirurgi, anestesi, støttefunksjoner innen røntgen og laboratorietjenester, samt et føde– og barseltilbud

Ifølge Soria Moria–plattformen skal ingen lokalsykehus legges ned. Men hva et lokalsykehus skal romme av tilbud for at man fortsatt skal kunne kalle det et lokalsykehus, er det delte meninger om.

Sps landsmøte ber også om en fullverdig evaluering av dagens lokalsykehus med kun indremedisinsk beredskap. En slik evaluering skal også inneholde konsekvensene for rekruttering av fagpersonell, turnustjenesten og utdanningsstillingene.

Sps landsmøte presiserer at etablering av lokalmedisinske sentre ikke skal erstatte dagens lokalsykehus.

Sp ber om at Stortinget hvert fjerde år for seg forelagt en Nasjonal sykehusplan som først skal på høring på samme måte som Nasjonal Transportplan.

Sp vil ha bort dagens Helseforetaksmodell og arbeide for at sykehusene kommer inn under mer direkte folkevalgt styring, men har ikke i dag noen klar oppfatning av hvordan dette skal skje. Partiet vil derfor sette ned et utvalg som eksstatsråd Marit Arnstad skal lede.

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar