torsdag 31. mars 2011

Regionale helseforetak: Helsetopper kan bli fjernet


DAGBLADET Etter ti år med makt over Sykehus-Norge kan de regionale helseforetakene stå for fall.

En rekke forslag til Ap's landsmøte krever at politikerne tar makten tilbake. Konsekvensen kan bli at de regionale foretakene blir fjernet og mektige foretaksdirektører mister makt og ære.

- Vi foreslår å legge ned de regionale foretakene fordi vi ønsker politisk styring. Helse-Norge er nå i byråkratiets hule hånd, sier leder av Buskerud Ap, Bjørn Tore Ødegården.

Legges ned
- Vi har ingen ferdig resept på hvordan det skal organiseres, og de regionale foretakene blir ikke lagt ned i morgen. Men jeg er sikker på at prosessen ender med at de regionale foretakene i dagens form blir lagt ned, sier Ødegården.

Styrke grepet
Han er overbevist om at Ap's landsmøte samler seg om «å styrke det politiske grepet» om sykehusene. Sykehusstriden på Nordvestlandet har ikke minst blottlagt problemene til fulle.

Frustrasjonen øker i Ap over at mens det er foretakene som fatter beslutningene om sykehusenes skjebne, er det er politikerne som stilles til ansvar og må blø.

For byråkratisk
Leder i Oslo Ap, Jan Bøhler, mener de regionale helseforetakene ikke er nødvendige redskaper for å ivareta distriktspolitiske interesser.

- Mange mener at dagens modell er blitt for byråkratisk, og at det er for stor avstand mellom pasienter og folkevalgte, sier Bøhler.

- Men Oslo Ap har ikke konkludert. Vi foreslår at en helsevesenkommisjon vurderer styringsformer. Vi vil ha en tverrpolitisk og tverrfaglig kommisjon à la pensjonskommisjonen for å sikre en ny reform bred forankring. Ap kan ikke være alene om en endring, sier Bøhler.

Folkevalgt ansvar
At Oslo Ap, som er statsminister Jens Stoltenbergs fylkeslag, ikke går inn for å legge ned de regionale foretakene uten videre, er ikke så rart.

Foretaksmodellen for sykehusdrift, inkludert de regionale helseforetakene, ble innført under Stoltenbergs første regjering og har altså bare fungert i ti år.

Bøhler vil ha klarere folkevalgt ansvar og mer nasjonal styring av behandlingen av bl.a. kreft- og hjerneslagpasienter. Men allerede nå vil Ap's landsmøte trolig vedta justeringer. Oslo Ap vil i likhet med Buskerud Ap ha tilbake sterkere politisk styring.

Økonomisk ryddighet
- Det er viktig for Ap at vi har fått mer økonomisk ryddighet i helsevesenet. Men vi har problemer når det gjelder kvalitet i behandlingen og pasientsikkerhet. Det er bred enighet om at styringen av helsevesenet ikke fungerer godt nok, sier Bøhler.

Dersom Ap's landsmøte vedtar å nedsette en tverrpolitisk kommisjon for å utrede en ny styringsmodell, skal det godt gjøres at den ikke konkluderer med at de fire regionale helseforetakene legges ned.

Både SV, Sp, Høyre og KrF er for nedlegging. Frp vil også revurdere rollen til de regionale helseforetakene.

• Les saken i Dagbladet ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar