torsdag 6. september 2007

Leger klager på reformen

Sykehuslegene mener sykehusreformen ikke har ført til en bedre organisering, mer likeverdig tilbud eller bedre kvalitet – men over halvparten av dem mener produktiviteten har økt.

Les mer i Ukeavisen Ledelse:
http://www.ukeavisenledelse.no/ledelse/20070906/klager_pa_reformen/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar