tirsdag 4. september 2007

RAPPORTSAMMENDRAG Artikkel nr 1

1. amanuensis Egil Marstein ved Handelshøyskolen BI har skrevet artikkelen “Om helsepolitikk, reformer og forvaltning”
Noen refleksjoner og kritiske vurderinger etterlyser nytteverdiene av reformevalueringer som stiller kritisk spørsmål ved helsereformen, men uten at disse får helsepolitiske konsekvenser. Marsteins påstand er at helsereformens ideologiske del som er stadfestet i helselovene av 2001 bryter med velferdsstatens universalismeideal. Foretaksreformen i 2002 introduserer struktur- og styringstiltak hvor sykehusene skal forvaltes etter en industriell og forretningsmessig logikk. Begge lovene konfronterer norske sosialpolitiske tradisjoner og er derav på kollisjonskurs med de profesjons- og verdinormer som sykehustjenesten bygger på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar