tirsdag 4. september 2007

RAPPORTSAMMENDRAG Artikkel nr 3

Rådgiver Unni Hagen, i Samfunnspolitisk enhet i Fagforbundet har skrevet to artikler.
Den første er: ”Evalueringen av sykehusreformen er avsluttet. Hva blir konsekvensen?”
Unni Hagen gjennomgår her to av de tre evalueringsrapportene om sykehusreformen.*
Hennes konklusjon om rapporten ”Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet” fra Agenda Muusmann er bl.a. følgende:
“Evalueringens viktigste og dristigste konklusjon er anbefalingen om å avvikle bestiller-utførermodellen. I praksis er det et farvel til ideen om at markedsprinsipper er løsningen for den norske spesialisthelsetjenesten. Det fremstår derfor både som uforståelig og unnvikende at en ikke også tar et oppgjør med bruken av kommersielle aktører i sektoren. Det er naivt å tro at kommersielle aktører kan eksistere som nøytrale avlastere for de offentlige sykehusene, som brukes eller ikke brukes alt etter hva som er kapasitetssituasjonen i disse.”
Om den siste rapporten, ”Resultatevaluering av sykehusreformen”, skriver Hagen bl.a.:
”Til tross for forskernes mange forbehold, at konklusjonene spriker og at det mangler analyser på viktige områder, presenterer Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) likevel
resultatevalueringen som en sterk dokumentasjon av at sykehusreformen både var nødvendig og vellykket”.


*Evalueringen av reformen var som kjent tredelt: Den første rapporten kom allerede i mars 2005. Så kom Agenda Muusmann-rapporten”Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet” i november 2005. Og i februar 2007 fikk Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) overlevert den tredje og siste forskningsrapporten ”Resultatevaluering av sykehusreformen”.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar