tirsdag 4. september 2007

RAPPORTVEDLEGG

i et vedlegg til den alternative evalueringsrapporten har vi lagt inn materiale som vi mener supplerer artiklene i rapporten:

• Del I inneholder informasjon om Folkebevegelsen for lokalsykehusene (inkludert en uttale fra landssamlingen i mars, der vi sier at sykehusreformen må avvikles)

• Del II inneholder rapporter og eksempler på utviklingen etter reformen (oppsummering av De Factos undersøkelse om utviklingen i lokalsykehusene + innsendte rapporter fra noen av de lokale aksjonene)

• Del III viser eksempler på kritiske røster i debatten: Interessante kronikker og debattinnlegg som kommentererer reformen og situasjonen for sykehusene (hentet fra fra dagspresse og fagblader, gjengitt med tillatelse av de respektive forfattere og publikasjoner)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar