tirsdag 4. september 2007

RAPPORTSAMMENDRAG Artikkel nr 4

“Fagforbundets evaluering av sykehusreformen - August 2007”
I den andre artikkelen redegjør Unni Hagen for Fagforbundets evalueringer av sykehusreformen i 2003 og 2005. Konklusjonen er bl.a. følgende: ”Fagforbundet ønsker en kursendring. Målsettingen er å ta tilbake politisk kontroll og folkevalgt styring med utviklingen av spesialisthelsetjenesten, og stoppe markedstilpasningene og privatiseringen av tjenestetilbudet. Foretaksmodellen og bestiller/utførermodellen bør avvikles”.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar