tirsdag 4. september 2007

RAPPORTSAMMENDRAG Artikkel nr 5

Dag Johansen, overlege i kirurgi og ortopedi ved Helgelandsykehuset Rana og Gunnvald Lindset, leder i Folkeaksjonen for sykehuset i Mosjøen, har skrevet artikkelen “Sykehusreformen – fem år etter”
De har funnet at reformen har fått de konsekvensene som ble forutsagt i Motmeldingen fra 10 leger i februar/april 2001. Økonomer og byråkrater har tatt over styringen av sykehusene som nå drives som selvstendige bedrifter utenfor direkte folkevalgt kontroll.
Hovedfokus i sykehusdriften har blitt økonomisk inntjening og kvantitet på bekostning av faglig kvalitet, utdanning og forskning. Dette fokus demoraliserer helsepersonellet, går utover de mest syke og har ført til nedlagt akuttberedskap og avdelinger flere steder. Byråkratiet har derimot vokst betydelig, både i antall og lønnsnivå. Sykehusreformen har videre fremmet framveksten av mange nye private sykehus som også gir de friskeste syke økt prioritet uten å utdanne nye helsearbeidere eller ha akuttberedskap fordi dette er ulønnsomt. Johansen og Lindset argumenterer for at sykehus tilhører infrastrukturen i samfunnet og derfor må styres direkte politisk etter langsiktige mål, ikke etter kortsiktige markedsprinsipper. Hele foretaksmodellen må avvikles snarest før den gjør mer skade på det norske sykehusvesenet. Sykehusene må igjen inn under direkte folkevalgt forvaltning, gjerne statlig, og finansieres i hovedsak med rammer og et lite innslag av stykkpris.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar