fredag 14. september 2007

Fastlegene om lokalsykehusene

Fastlegene i Helse Øst og Helse Midt-Norge har vurdert sine lokalsykehus. Legene ble spurt om tre emner; om hvilket forhold de har til nærmeste lokalsykehus, om de har opplevd negative hendelser med sine pasienter på lokalsykehuset, og hvilket forhold de har til det regionale helseforetaket. Resultatene av undersøkelsen er gjengitt bl.a. i Dagens Medisin på nett:

"Asker og Bærum sykehus kommer best ut. Sykehuset får 77 poeng, og har dermed temmelig fornøyde fastleger i sin omkrets. Primærlegene nær Asker og Bærum opplever også kortest ventetid for poliklinisk vurdering, og de får mest hjelp fra sykehuset til å takle akutte situasjoner."

"St. Olavs Hospital peker seg klart ut i negativ retning i Helse Midt-Norge - både når det gjelder ventetider og generell tilfredshet.
Fastlegene i området rundt St. Olavs Hospital i Trondheim er generelt minst fornøyd med sykehuset sitt, ifølge undersøkelsen i Helse Midt-Norge.
De mener det er lange ventetider ved St. Olavs Hospital. De har gitt en poenguttelling på 75, der 100 tilsvarer at pasientene i svært stor grad må vente for å få poliklinisk behandling. Til sammenligning har fastlegene rundt Volda sykehus gitt 48. Volda-legene er også mest fornøyd med sitt lokalsykehus - generelt sett.
Fastlegene rundt St. Olavs Hospital får også minst hjelp av sitt lokalsykehus til å takle akutte situasjoner."

"50 prosent av fastlegene rundt Kongsvinger sykehus er veldig fornøyd med pasientbehandlingen. De mener det aldri har skjedd hendelser med deres pasienter som sykehuset kunne ha hindret."

Hentet fra Dagens Medisin på nett:
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2007/09/13/vender-tommelen-ned-for-li/index.xml

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar