mandag 17. september 2007

Turnusen best på lokalsykehus!

Den norske legeforening har spurt 300 turnusleger om deres turnustjeneste. Undersøkelsen ble gjennomført i februar og august i år. De 10 sykehusene som kom best ut, er med ett unntak lokalsykehus!

Ved siden av Ullevål sykehus, var det disse sykehusene som ble rangert best*:
Rjukan, Notodden, Voss, Odda, Narvik, Harstad, Tynset, Stord og Sandnessjøen.

Kilde: Aftenpostens morgenutgave, mandag 17. september.

Hele evalueringsrapporten ligger på Legeforeningens sider:
http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=126157&subid=0


*med hensyn på bl.a. hva de unge legene synes de har lært om kirurgiske prosedyrer, hvor mye de har fått jobbe med akuttpasienter, hvor mye de har fått gjøre av ulike behandlnger og undersøkelser + hvilken veiledning de har fått underveis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar