tirsdag 4. september 2007

RAPPORTSAMMENDRAG Artikkel nr 2

Reg. revisor, cand. philol. Fanny Voldnes, nestleder Næringspolitisk avdeling i LO, har skrevet artikkelen “Helseforetakene – forretningsmessig drevne foretak i en større reform”
Fanny Voldnes knytter helseforetaksreformen til en internasjonal økonomistyringsreform med bruk av forretningsmessige prinsipper i offentlig sektor. Hun stiller spørsmål ved formålet med bruken av slike prinsipper i helsesektoren, siden internasjonal forskning har vist at det fremmer privatisering. Hun etterlyser en vurdering av konsekvensene dette får for velferdsstaten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar