tirsdag 4. september 2007

RAPPORTSAMMENDRAG Artikkel nr 6

Bente Øien Hauge, koordinator i Folkebevegelsen for lokalsykehusene, har skrevet artikkelen ”Hvis helseforetak er svaret, hva er da spørsmålet?”
Bente Øien Hauge hevder at helseforetaksreformen på område etter område har sviktet i å oppfylle sine egne mål. Hun trekker frem en rekke eksempler på at ansvar og roller ikke er blitt klarere, at økonomien ikke er blitt bedre og at foretakenes næringslivspregede ledelses-modeller, klinikkorganisering og funksjonsfordeling faktisk skaper nye problemer – og et dårligere tilbud til pasientene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar