onsdag 26. september 2007

Problemnotat om helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Nå har Helse- og omsorgsdepartementet sendt ut et problemnotat om saken:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/Sykehus/Innspillsrunde---Nasjonal-strategi-for-s.html?id=481609

Folkebevegelsen for lokalsykehusene vil se på notatet og komme med innspill til departementet.

Departementet har også invitert til høringsmøte i Oslo 16. oktober.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar