onsdag 3. oktober 2007

Innspill til plan for svangerskap/fødsel/barsel

Tirsdag 16. september holder Helse- og omsorgsdepartementet høring om utkastet til en nasjonal, helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Av brevet som fulgte høringsutkastet (se lenken i forrige innlegg) går det frem at departementet gjerne vil ha svar på bl.a.:

• Er faktabeskrivelsene korrekte?
• Er det andre forhold som bør trekkes fram i omtalen av status?
• Er det lagt vekt på de mest sentrale problemstillinger/utfordringer?
• Hva bør stå sentralt i de strategier og tiltak som skal møte utfordringene og hva er synspunktene på de forslag som er spilt inn?
• Hvilke prosesser bør gjennomføres før strategier og tiltak besluttes?
• Er det andre forhold som bør omtales (for eksempel om det er tatt tilstrekkelige hensyn til personvern)?

Jeg anbefaler at alle som er interessert i temaet nå laster ned høringsdokumentet og setter seg inn i det! Dere kan fremme deres synspunkt direkte til departementet - eventuelt kontakte Folkebevegelsen med innspill som vi kan ta med oss til høringen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar