fredag 5. oktober 2007

VI KREVER MER PENGER OG BREDERE EVALUERING

Folkebevegelsen for lokalsykehusene om statsbudsjettet (kortversjon, se lenke i venstre kolonne for fullversjon):

Folkebevegelsen for lokalsykehusene er skuffet over forslaget til statsbudsjett (kap. 732 Regionale helseforetak), der regjeringen bare foreskriver nye doser av en medisin som ikke har virket. De foreslåtte økningene er på ingen måte tilstrekkelig for en sektor som siden foretaksreformen ble innført i 2002 har opparbeidet et akkumulert underskudd på ca 18 milliarder kroner.

Underfinansieringen og opprettholdelsen av resultatkravene - det som departementet kaller "fortsatt betydelig trykk på omstilling" - vil svekke sykehustilbudet, øke rovdriften på de ansatte i sektoren, gi dårligere kvalitet på pasientbehandlingen og forsterke utryggheten i befolkningen. Sykehusene må nå få rom for å fokusere på pasienter og kvalitet, i stedet for å bli kjeppjaget til stadige omstillingsprosesser som ene og alene skyldes underfinansieringen fra sentrale myndigheter.

I et land med så stor offentlig og privat rikdom er det absurd at helseforetakene skal sultefores og kjempe med ryggen mot veggen for å nå et urealistisk resultatkrav. Folkebevegelsen krever at det må tilføres vesentlig mer midler både til drift, utstyr og vedlikehold av bygninger.

...

I tillegg til å kreve mer midler, vil Folkebevegelsen for lokalsykehusene også kreve en ny og bredere evaluering av sykehusreformen. Vi trenger en evaluering som tar utgangspunkt i den politiske kritikken som er reist om foretaksmodellens egnethet og de manglene ved evalueringen som også fagmiljøene selv har pekt på.

I Folkebevegelsen for lokalsykehusenes alternative evaluering av helseforetaksreformen (presentert på konferanse i Oslo 3. september 2007) ble det påvist at evalueringen som er gjennomført i regi av Forskningsrådet ikke er tilstrekkelig som grunnlag for å vurdere sykehusreformens faktiske konsekvenser på en rekke viktige områder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar