mandag 29. oktober 2007

Trekker tilbake 88 sykehusmillioner

Sykehusene får nå svi for at de i fjor «tjente» 88 millioner kroner for mye på rehabilitering:
– Helseforetakene fikk i fjor 88 millioner kroner for mye til rehabiliteringsbehandling på dagtid. Dette er penger som vi nå foreslår at blir trukket tilbake i det endelige årsoppgjøret for 2006, sier divisjonsdirektør Olav V. Slåttbrekk i Sosial- og helsedirektoratet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Sosial- og helsedirektoratet anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet å redusere utbetalingene til de regionale helseforetak med 88 millioner kroner i avregningen for 2006.

Fra Oppland Arbeiderblad på nett:
http://www.oa.no/article3089851.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar