mandag 29. oktober 2007

Statsbudsjettet (Bevilgninger på statsbudsjettet 2008)

Helse- og omsorgskomiteen har i slutten av oktober og begynnelsen av november høringer om budsjettinnst. S. nr. 11 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008).

Saksordfører for kapitlet om helseforetak er komiteens nestleder Harald Tom Nesvik (FrP).

Foreløpig dato for avgivelse av innstilling fra komiteen er 03.12.07

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har i år ikke meldt seg på høringen, men vil i løpet av få dager sende inn sine kommentarer til statsbudsjettet. Dersom dere har gode, lokale eksempler på konsekvenser av underfinansieringen, er det fortsatt mulig å få med disse! Vi trenger da dokumentasjon/referanser til styrereferater, avisoppslag el.l.

Se mer om budsjettbehandlingen her:
http://epos.stortinget.no/SakOpplysning.aspx?id=38071
og her:
http://www.stortinget.no/budsjett/budsjett2008.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar