fredag 12. oktober 2007

Larvik: Fra sykehus til sykehjem?

LO i Larvik frykter at Larvik sykehus omgjøres til et avansert sykehjem om ikke byråkratenes makt i sykehus-Norge stanses, og sykehusene igjen kommer under politisk kontroll.

- Det er begynnelsen på slutten om akuttberedskapen blir nedlagt, sier Rune Gutterød i LO Larvik.

Onsdag samlet LO og en del av de ansatte seg utenfor lokalsykehuset for å drøfte hva man kan gjøre for å stanse det man frykter er en styrt avvikling av Larvik sykehus.

- Akuttberedskapen skal ikke nedlegges før departementet godkjenner det. Det har vi fått vite, sier Gutterød, som flere ganger har prøvd å få i stand et møte med statsråden. Uten å lykkes.

- Vi har så langt måtte forholde oss til statssekretærer, og de er kun opptatt av sykehusforetakene. De kjenner ikke lokalsykehusenes liv, sier Gutterød.

Derfor er LO i Larvik nå opptatt av å få innspill fra de ansatte om hva organisasjonene og de fagorganiserte kan gjøre for å berge sykehuset i byen.

Og en som hadde innspill, om enn rimelig dystre, freste mot staten og organiseringen av foretaksmodellen.

- Dette er blitt et statlig rør uten styring. Vi ved Larvik sykehus skal spare millioner av kroner de neste årene, mens det investeres for flere hundre millioner i helseforetaket. Laben forsvinner på natta, røntgen forsvinner på natta. Dette er en styrt avvikling fordi sykehusdebatten nå er totalt avpolitisert. Vi har masse kapasitet, men blir ikke brukt. Derfor tror jeg dessverre, hamret Døvle videre;

- Dette sykehuset kommer ikke til å leve. Larvik sykehus blir et sykehjem. Flott med masse omtanke og valgløfter om at sykehuset skal bestå, men jeg er redd det er for seint. Tragedien startet den dagen staten overtok, mente Døvle og ble møtt med talende taushet.

- Mange er bekymret for sykehusets framtid, sier sykepleier og lokalpolitiker for Sp, Gjermund Holtan.

- Vi merker jo at det ikke blir satset i Larvik, og vi frykter det går som det gjorde i Sandefjord. Så vi frykter dette er begynnelsen på slutten, sier Holtan.

- Så lenge det kun tenkes bedriftsøkonomisk, ligger vi dårlig an. Håpet er at sykehusene igjen kommer under politisk kontroll, og en rapport utarbeidet av folkebevegelsen for lokalsykehusene, viser at vi er helt på feil spor, avslutter Gutterød.

Hentet fra Østlandsposten på nett:
http://www.op.no/nyheter/article2977041.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar