søndag 28. oktober 2007

Helse som vare

Rektor ved Høgskolen i Lillehammer, Bente Ohnstad holdt innlegg på Nei til EUs kvinnekonferanse 20.-21. oktober der "Helse/EØS/tjenestedirektivet i forhold til helsepolitikk, pasientflyt, privatisering" var et tema.

Ohnstad var en av personene som inspirerte Folkebevegelsen for lokalsykehusene til å lage en alternativ evaluering av helseforetaksreformen. I oppsummeringen av innlegget sitt på konferansen sier hun:
- Produksjon av industrivarer er noe annet enn ytelse av helsehjelp
- Den industrielle logikk passer ikke i helsetjenesten
- Pasienten kan aldri betraktes som en vare
- Helsepersonell er ikke produsenter, men fagpersoner som yter velferdstjenester
- Helseforetakene forvalter offentlige midler og ikke privat bedriftskapital

Innlegget kan lastes ned her:
http://www.neitileu.no/media/filer/innledninger_fra_arrangementer/kvinnekonferansen_2007/helse_som_vare

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar