onsdag 3. oktober 2007

HJELP OSS Å SPRE VÅR ALTERNATIVE EVALUERING!

Det er bra etterspørsel etter den alternative evalueringsrapporten vår, men det skorter på å få inn penger til trykking og utsending.

Jeg har fått mange gode forslag til hvem vi skal sende rapporten til - men uten flere penger kommer vi ikke særlig langt.

Stensby sykehus venner og Aksjon for bevaring av Ski sykehus (Follo) har gitt kr. 5 000 hver - tusen takk til dere!

Men flere aksjoner, organisasjoner og private må nå bidra for at vi skal kunne trykke og sende ut dette viktige heftet! Vår alternative evalueringsrapport er et viktig bidrag til diskusjonen om hele sykehusreformen og fortjener en større leserskare.

Folkebevegelsen har kontonr. 3838 13 57497
Adresse for økonomisk støtte: Folkebevegelsen for lokalsykehusene v/kasserer A.S. Mundal, Ljøsne, 6887 Lærdal
Merk innbetalingen "rapportstøtte".

Støtter du vår sak? Nå er det tiden for å vise det gjennom et økonomisk håndslag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar