onsdag 31. oktober 2007

Blefjell skal spare 50 mill - legger ned akutt på Notodden og Rjukan?

Helse Blefjell sliter med økonomien. Underskuddet vil ventelig ligge rundt 84 millioner kroner.

Styret i Blefjell sykehus bestemte i styremøte 27.10. å utrede muligheten for ett kirurgisk akuttmottak i helseforetaket og da fortrinnsvis på Kongsberg. Det vil si at de kirurgiske akuttmottakene ved sykehusene på Notodden og Rjukan er i fare.

Nestleder i styret, Olav Forberg, har ledet arbeidsgruppa som har vurdert hvordan Blefjell skal spare 50 millioner kroner.

Ordførerne i de tre vertskommunene Tinn, Notodden og Kongsberg er trukket med i arbeidsgruppa. Ordfører Erik Haatvedt i Tinn sier i en kommentar at han og de øvrige ordførerne har bifalt en utredning, men at i alle fall ikke han akter å bli et gissel for styret i Blefjell sykehus. - Blir det snakk om å ha kun ett kirurgisk akuttmottak, vil vi stå på barrikadene. Det kan jeg love. Konsekvensen dersom akuttmottaket forsvinner, er at mesteparten av befolkningen i Tinn, i tillegg til Tokke og Vinje, ikke vil rekke fram til akuttmottaket innen en time. Helikopter er en uaktuell transportmåte store deler av året, sier Haatvedt.

Hentet fra Varden på nett:
http://www.varden.no/article/20071028/NYHET/710270022/1097/_

Ennå et sørgelig eksempel på hvordan det er hensynet til budsjettbalansen, ikke den medisinske utviklingen eller hensynet til pasientene, som driver frem omstillingene i sykehusene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar