mandag 29. oktober 2007

Vedtak om akutt i Larvik utsatt

Administrerende direktør Stein Kinserdal la ikke opp til at det skulle fattes en beslutning i saken om fremtidige funksjoner i Larvik på styremøtet 24. oktober.

Det kom frem på informasjonsmøte om prosessen for ansatte i Tønsberg den 18. oktober:
"– Det har kommet mange gode og viktige innspill i den prosessen vi nå har hatt, hvor vi har presentert de tre alternativene vi arbeider med og delt dilemmaene vi står overfor med ansatte, tillitsvalgte, Larvik kommune og befolkningen. Dette er et stort og viktig arbeid som forutsetter endringer i hele SiV, og vi har nå konkludert med at vi trenger mer tid for å få belyst både de tre alternativene og konsekvensene bedre. Derfor vil vi i stedet legge frem en styresak der vi orienterer om arbeidet, drøfter viktige problemstillinger med styret og ber om deres råd på veien videre, sa Kinserdal på det andre informasjonsmøtet om Larviks-prosessen, denne gangen for ansatte ved SiV-Tønsberg."

Hentet fra Sykehuset i Vestfolds sider:
http://www.siv.no/webpro/scripts/Forside.asp?Database=WebPro&Dokument_Type=202&FraType=&Tittel=Nyheter&Dok_Idx=12011&Vis=EN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar