søndag 28. oktober 2007

SV vil ha ny helsereform

SV ønsker en helsereform med politisk styring der ansatte og pasienter blir hørt i større grad enn i dag. Stortingsrepresentant for Vestfold SV, Inga Marte Thorkildsen, uttrykker i en pressemelding fortvilelse over stadige trusler om nedskjæringer og hyppige omorganiseringer i helsevesenet.

"– De ansatte blir utslitte og motløse av dette stadige kjøret. Og pasientene og lokalbefolkningen blir utrygge. SV vil ha en helsereform som setter politisk styring og ansvar i høysetet, mot markedstenkning og kortsiktig tankegang, sier Thorkildsen.
Hun understreker at Norge må forlate de forretningsmessige prinsippene som etter hennes mening nå styrer sykehussektoren, dersom landet skal kunne opprettholde et desentralisert og likeverdig sykehustilbud med høy kvalitet.

– Vi må lære av New Zealand og Englands dyrekjøpte erfaringer. De forlot dette systemet omtrent samtidig som vi innførte det. Målet med sykehusreformen var bedre økonomistyring, bedre kvalitet og mer helse for pengene. Når både økonomien og kvaliteten står på spill i et system som er uegnet i offentlig virksomhet, må hele systemet tas opp til kritisk og konstruktiv vurdering, påpeker hun.

Thorkildsen mener tre forhold må endres: En fireårig plan med politisk styring må erstatte markedsstyringen, kompetansen medarbeidere og pasienter har om hvordan sykehusene kan bli bedre bør etterspørres og finansieringssystemet må endres for at det skal bli mer rettferdig."

Hentet fra Sandefjords blad på nett:
http://www.sb.no/article/20071018/NYHETER/710180028/1052

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar