søndag 28. oktober 2007

Avisa Nordland: En mislykket helsereform

På lederplass skriver Avisa Nordland om Nordlandssykehusets økonomiske problemer. For å få råd til nødvendig utbygging, må foretaket først gå i balanse - noe som vil gå ut over pasientene. Under valgkampen ble det lovet mer penger, nå opprettholdes kravet om balanse.

"Det er nemlig et ubehagelig faktum at Helse Nords økonomi er ute av kontroll. Slik resten av helseforetakene sliter de med å tilpasse aktiviteten til budsjettene. Dette kan kun løses på to måter. Mer penger fra eieren, eller kutt i kostnadene. Og når eieren – som er den norske stat – ikke vil gi mer til driften, må det kuttes. Som så mange ganger før. Og for hver gang man kutter, vil kuttene i større og større grad gå ut over pasientene.

Da staten for noen år siden overtok sykehusene fra fylkeskommunene, var en av hovedhensiktene å få klarere ansvarsforhold. Det skulle bli slutt på at fylkene kunne skylde på staten og staten på fylkene når budsjettene sprakk. Nå skulle de som betalte regninga også stå for driften. Tanken var god, men etter som tiden har gått virker det mer og mer åpenbart at dette ikke har fungert.

Det er i stedet blitt slik at staten skylder på helseforetakene og foretakene på staten. Staten bevilger fremdeles pengene, og toer fremdeles hendene når noe går galt. Og pasientene lider fremdeles under de kutt og innskrenkninger dette tvinger fram. Det alene bør presse fram en grundig drøfting av hele vår helsepolitikk.

I dag virker det åpenbart at sykehusreformen ikke har fungert."

• Les hele lederen i avisa Nordland ved å klikke på overskriften til denne saken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar