mandag 29. oktober 2007

Legeforeningen om sykehusøkonomien

Legeforeningens kommentarer til statsbudsjettet er ikke lagt ut på nettet ennå, men rett etter at budsjettforslaget var lagt frem, uttalte foreningens president seg slik:

- Ved første øyekast ser det ut til at de regionale helseforetakene vil få tilført midler slik at de kan få orden i økonomien. Imidlertid er dette midler som er bundet opp til videreføring av aktivitetsnivået i 2006 og påbegynte prosjekter som for eksempel byggeprosjektene ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs hospital, sier Janbu.

Legeforeningen støtter regjeringens syn om at vedvarende underskuddsdrift ikke er ønskelig, men dette budsjettet vil ikke i ønsket grad bidra til at sykehusene får konsolidert driften og lagt fornuftige løp for videre utvikling av pasientbehandlingen. Legeforeningen synes imidlertid det er meget positivt at det foretas en utjevning mellom regionene og at statsbudsjettet legger opp til en raskere utjevning enn opprinnelig planlagt.

- Regjeringen har nok en gang undervurdert behovet for å vedlikeholde bygningsmasse og utstyr. Å legge opp til at det skal være mulig å gjenskaffe 80 % av den bygningsmasse og det utstyr som de regionale helseforetakene overtok i 2002, er ikke tilfredsstillende. Målet må minimum være 90 % gjenanskaffelsesverdi. Hvis ikke vil bygningsmassen og utstyret ikke kunne erstattes på et tilfredsstillende nivå, sier Janbu.

Hentet fra:
http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=107516&subid=0

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar