fredag 5. oktober 2007

Styrer mot balanse???

Når man skal vurdere Helse- og omsorgsdepartementets forslag til statsbudsjett, kan det være greit å ha tilgang til den ferskeste meldingen fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) som kom i juli i år.
Klikk på lenken for BUS-rapport i venstre kolonne.

Av denne fremgår det bl.a. at "Underskuddene målt i forhold til det resultat eier styrer etter, er 36 % større i 2006 enn i 2005, investeringene er 19 % større, den langsiktige gjelden er 13 % større og egenkapitalen er 9 % mindre. Det er i 2006 innført en ytterligere diskrepans mellom regnskapsført resultat og det resultat som eier styrer etter (pensjonskostnader)."

Utviklingen er altså negativ. Så hvordan regjeringen kan mene at "alle regionale helseforetak styrer mot balanse i 2007", er meg en gåte …!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar