torsdag 6. september 2007

Statsbudsjettet: Mer til investeringer

Jens og Sylvia og de har vært på Ahus i dag, og lekket fra "Budsjettopplegg for investeringer i 2008":
• I budsjettet for 2007 ble det varslet en opptrapping av årlige investerings-midler med 1 mrd. kroner. Opptrappingen skulle skje i perioden 2008 –2010.
• Regjeringen foreslår nå å øke bevilgningen med 1 669 mill. kroner og bevilge hele beløpet allerede i 2008, dvs 669 mill. kroner mer enn det som ble varslet.
• Sykehusene får dermed hele 5 263 mill. kr. årlig til investeringer
• Med dette inntektsløftet er den siste ”byggesteinen”i sykehusreformen på plass.
• Inntektsøkningen på1 669 mill. kroner innebærer at sykehusene vil trenge mindre lån, noe som vil gi lavere rentekostnader og dermed mer penger til direkte pasientbehandling

Detaljer om hvor mye som går til hver region m.m. her:
http://www.regjeringen.no/Upload/HOD/Vedlegg/Sykehus/investeringer2008.pdf

Egentlig synes jeg det er sprøtt at sykehus-Norge skal ta opp investeringslån, driftskreditt osv. Det medfører jo at statskassemidler som skulle gått til syke, går til renter og dermed bygger opp bankvesenet. Hvorfor kan ikke staten bare dekke kostnadene?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar