onsdag 20. august 2008

Helgeland: Foretak med god helse

RANA BLAD: Helgelandssykehuset HF er fortsatt det mest effektive helseforetaket i Helse Nord innen både somatikk og psykiatri. Det viser nye nøkkeltall for 2007 fra SINTEF Helse. Tallene viser også at stadig flere på Helgeland bruker Helgelandssykehuset.

• Les hele saken i Rana Blads nettutgave ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar