onsdag 27. august 2008

Leger knebles til taushet om kritiske forhold ved sykehusene


AFTENPOSTEN: Norske leger er i dag mer redde for å si ifra om kritiske forhold ved sykehusene enn tidligere. De frykter sanksjoner fra ledelsen. Kneblingen kan gå på pasientsikkerheten løs.

Han er bekymret over utviklingen, professor Olaf G. Aasland ved Legeforeningens forskningsinstitutt.- Det er ikke vanskelig å tenke seg at dette får konsekvenser for pasientene.
Sammen med professor i medisinsk etikk, Reidun Førde ved Universitetet i Oslo, er han ansvarlig for undersøkelsen som offentliggjøres i Tidsskrift for Den norske legeforening i dag.
- Vi har eksempler på psykiatriske pasienter som skrives ut for tidlig fordi man ikke har ressurser til å beholde dem lenger. Leger plikter å si ifra hvis de mener den medisinske behandlingen ikke er god nok. Det samme gjelder i forholdet til pasienter etter operasjoner, eller pasienter med andre plager som blir skrevet ut for tidlig. Ofte kommer de tilbake til sykehuset etter få dager, sier Aasland.
Han opplyser at åtte prosent av legene og 20 prosent av psykiaterne ukentlig eller oftere opplever at "pasientene har problemer som ikke kan behandles fordi budsjettet ikke gir rom for det". Halvparten av psykiaterne mente de ofte eller nokså ofte jobber under uakseptabelt arbeidspress.

• Les mer i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar