onsdag 27. august 2008

Helse Nord: Mot 220 millioner i minus

VESTERÅLEN ONLINE: I går var det styremøte i Helse Nord. Tonen er som vanlig: Sykehusene i foretaket må spare penger. De ansatte stiller seg imidlertid ikke bak vedtak som de mener ikke har vært konsekvensutredet.

Fra styreprotokollen fremkommer det blant annet at styret i Helse Nord tar til orientering at prognosen pr. juli er på 220 millioner kroner i avvik fra styringsmål, og at det er vedtatt ytterligere tiltak med effekt som vurderes til 16 millioner kroner i 2008.

• Les mer på Vesterålen Online ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar