lørdag 16. august 2008

Helse Finnmark kutter 10 årsverk


Onsdag vedtok styret i Helse Finnmark å kutte ti årsverk. Tre stillinger legges ned i Kirkenes. Årsaken til nedleggelsen begrunnes med at sykehuset må spare inn 40 millioner for å komme i balanse i 2008.

Følgende årsverk legges ned ved Kirkenes sykehus: En assistentlegestilling ved kirurgisk fagområde, en sykepleierstilling ved kirurgisk poliklinikk og en kontorstilling ved dokumentsenteret.

Styret i Helse Finnmark mener tiltakene som nå legges fram ikke vil få konsekvenser for pasientene. Dette avviser Gaute Landsem, assistentlege ved kirurgisk avdeling i Kirkenes.

– Vedtaket vil gi lengre ventelister og en dårligere kvalitet til pasientene, altså et dårligere behandlingstilbud for dem som behandles ved kirurgisk avdeling, sier Landsem.

Han sier videre at når man kutter en assistentlegestilling vil ikke den kirurgiske avdelingen fungere godt nok.

– Jeg skjønner ikke hvordan styret kan vedta dette. Vi vil få større vaktbelastning og det vil gi høyere arbeidspress, sier Landsem.

• Les hele saken i Finnmarken ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar