tirsdag 26. august 2008

Helse Bergen: Skal spare 100 millioner før årsskiftet, underskudd på 140 millioner


Bergens Tidende Ansatte og pasienter på Haukeland blir møtt med nye sparetiltak i høst. Styret håper det skal spares inntil 100 millioner kroner før årsskiftet.

Så travelt har styret med å komme i gang med å prøve å få balanse i sykehusbudsjettet, at ledelsen ikke får tid til å legge frem forslagene for styret før de settes ut livet.

Flertallet i styret har i stedet gitt ledelsen fullmakt til å sette i verk tiltak etter hvert som de kommer på bordet. I tillegg skal direktøren komme tilbake med forslag til nye sparetiltak på styremøte om en måned.

Stort overforbruk
Den økonomiske situasjonen er så vanskelig at styret også ønsker å få vurdert om det går an å utsette store investeringer for å unngå røde tall i driftsbudsjettet.

Prognosen viser at det går mot et underskudd på driftsbudsjettet på 140 millioner om det ikke blir tatt noen grep fra ledelsens side. Slik situasjonen er i dag, bruker Helse Bergen ti millioner kroner mer i måneden enn det er penger til.

- Sløser ikke
- Det blir umulig å nå budsjettbalansen eierne våre kreve i år. Men det skyldes ikke at vi sløser med penger. Det er økningen i øyeblikkelig hjelp-pasienter, dyrere medisiner og et dyrere lønnsoppgjør enn beregnet som er forklaringen.

Det var budskapet fra sykehusdirektør Stener Kvinnsland da han med bekymret mine gjorde opp status for et enda mer bekymret styre i går.

Kvinnsland kan i utgangspunktet ikke se at det er mulig å finne tiltak som monner uten at det går ut over tilbudet til pasientene. - Men jeg gjør selvsagt som styret forlanger og skal gjøre mitt beste for å finne kostnadsbesparende tiltak. Men å spare 100 millioner på fire måneder, er urealistisk., sier han til BT. Selv om alle i debatten roste direktøren for arbeidet han har gjort med å få økonomien på rett kjøl, var det bare de ansatte som støttet direktøren fullt ut.

Dyrt lønnsoppgjør
- Staten krever at driftsbudsjettet skal være i balanse i år. Vi kan ikke gi opp dette målet, var omkvedet fra styreleder Ranveig Frøiland og de andre eieroppnevnte styremedlemmene.

Lønnsoppgjøret er blitt 40 millioner kroner dyrene enn budsjettert for Helse Bergen. Denne regningen er hele styret enige om at staten må ta selv.

Ansatte bekymret
Overlege Eirik Vikane, som representerer de ansatte i styret, er usikker på hvordan de nye sparepåbudene vil bli mottatt blant de ansatte. - Vi vet at mange er urolige. Bekymringen går nok mest utover pasientene. Nesten alle pasientene som kommer til oss, har rett til behandling Vi kan ikke avvise fordi vi ikke har råd til å behandle dem. Vi støtter direktøren fullt når han sier det er urealistisk å nå budsjettbalanse i år, sier han.

Haukeland-ledelsen begynner å jobbe med å finne nye sparetiltak allerede i dag, slik at de første tiltakene kan settes i verk i neste uke.

• Les hele saken i Bergens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar