fredag 29. august 2008

Tidligere styremedlem vil avvikle helseforetakene


TIDENS KRAV: – Må avvikle Helse Midt-Norge
Tidligere styremedlem Torgeir Dahl mener at Helse Midt-Norge må avvikles. Dahl reagerer sterkt på hvordan regionstyret tyner de mindre helseforetakene til fordel for St. Olavs Hospital.


Torgeir Dahl ble fjerne fra helseforetakets styre, men har likevel klare meninger om driften. Han mener Helse Midt-Norge nå må avvikles.

Fylkespolitikeren fra Høyre har selv sittet som styremedlem i Helse Midt-Norge. Han synes det er forstemmende at de tillitsvalgte fra Møre og Romsdal var de eneste som stemte imot da onsdagens helt spesielle vedtak ble banket gjennom i Helse Midt-Norges styre.

Sentraliserende
– I 2007 fikk administrasjonen gjennom en ny inntektsfordelingsmodell som har tydelige sentraliserende konsekvenser i favør av St. Olavs Hospital. I tillegg har St. Olav fått ekstraordinære tilskudd på 100 millioner kroner i 2007 og 2008. Dette ser ut til å bli videreført i 2009 uten debatt i styret. På toppen av dette fikk administrasjonen gjennom en «kronerulling» til St. Olav på 40 millioner kroner fra de øvrige helseforetakene i regionen, sier Torgeir Dahl.

Helt vilkårlig
For Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal utgjør dette henholdsvis 15 og 11,7 millioner kroner i rammekutt for neste år.

– Det er en vilkårlighet i kravene til effektivisering. Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal er, ifølge Samdata, de to mest effektive helseforetakene i regionen, men blir like fullt pålagt større kutt enn St. Olav, påpeker Dahl.

Han tar nå til orde for å avvikle ordningen med regionale helseforetak.

• Les mer i Tidens krav ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar