søndag 24. august 2008

Notoddenaksjonen øker beredskapen


VARDEN – For sykehusaksjonen sin del går vi fra beredskap oransje til rødt. Leder i Sykehusaksjonen på Notodden, Asgeir Drugli, likte ikke det han hørte under styremøtet i Blefjell sykehus (21. august).
Han vil så raskt som mulig sende ut informasjon til lokalbefolkningen om at de må forberede seg på ny mobilisering og nye aksjoner.

Fødeavdeling igjen?
– Jeg vet ikke med sikkerhet hva som kommer. Men ledelsen legger ikke fram eksempelet med nedleggelse av fødeavdelingen på Kongsberg om det ikke innebærer dramatiske omlegginger, sier Drugli.
Han ber folk merke seg at innsparingene på 22 millioner kroner som det nå jobbes med, var vedtatt i skriftlig avtale med de tre ordførerne i vertskommunene Tinn, Notodden og Kongsberg, om at ingen andre tiltak skulle gjennomføres.
– Når de nå begynner å trekke inn nye strukturelle omlegginger, bryter styret den skriftlige avtalen med ordførerne, sier lederen i Sykehusaksjonen.

Blir ikke forundret
– Hvilke andre tiltak tror du kan komme nå?
– Ledelsen styringsgruppe la i fjor fram en rapport om ulike typer tiltak som ville berøre sentrale funksjoner på sykehusene både på Notodden og Rjukan. På sikt vil dette redusere sykehusene til distriktsmedisinske senter. Og kanskje vil nettopp det bli et av forslagene som legges fram for styret 23. september, nemlig at et av sykehusene blir et slikt distriktsmedisinsk senter. Det skal ikke forundre meg, sier Asgeir Drugli til Varden.

• Les mer i Varden på nett ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar