søndag 24. august 2008

Sørlandet sykehus: 32 millioner i minus


AGDERPOSTEN Sørlandet sykehus regnes for å være et av de mest kostnadseffektive sykehusene i landet. Likevel går det med millioner i underskudd, og står i fare for å inngå i et større foretak i fremtiden.

– Vi er 32 millioner i minus. Likevel fremstår Sørlandet sykehus som et av de beste når det gjelder kostnadseffektivitet, sier adm. direktør for Sørlandet sykehus, Jan Roger Olsen.

I sin redegjørelse over utfordringer og strategier for Sørlandet sykehus, hevder han at de økonomiske rammebetingelsene er vanskelige å oppfylle.

Sentralisering for kvalitet
– Sentralisering er nødvendig for å bedre kvaliteten innen kreftkirurgi, slagbehandling og hjerteinfarkt. Samhandling og desentralisering er nødvendig for syke eldre, kronikere, rehabilitering, ambulanse og akuttmedisin, hevder statssekretær i Helse – og omsorgsdepartementet, Kari Henriksen.
Oslo og Akershus har fremmet ønske om nødvendige endringer i sykehusstrukturen og nye inndelinger i helseforetakene. Forslaget i sørøst er fire foretak.
– I en ny struktur blir helseforetaket Sørlandet sykehus lite i forhold til de andre sammenslåtte helseforetakene, viser Olsen.
Selv om effektiviteten er høy blant leger og pleiere ved Sørlandet sykehus, ses det en klar sammenheng mellom kvalitet og størrelse. Olsen hevder at et av kriteriene som legges til grunn når sykehusdriften evalueres, er pasientstrømmen og det samlede pasientvolumet.

• Les mer om saken i Agderposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar