lørdag 26. februar 2011

Ap kan komme til å splitte Helse Sør-Øst


AFTENPOSTEN Siden etableringen av Helse Sør-Øst i 2007 har Arbeiderpartiet forsvart etableringen av det store helseforetaket. Men nå kan foretaket bli splittet opp nettopp med støtte fra Ap.

Både regjeringskollegaene i Sp og SV og den borgerlige fløyen ønsker å endre dagens organisering, og nå ser det ut som om Ap – som står igjen som den eneste forsvarer av dagens organisering – er på gli, ifølge Dagens Næringsliv.

Avisen har snakket med ni av partiets ti fylkesledere i nedslagsfeltet til Helse Sør-Øst, og de fleste ønsker en endring. Sterkest støtte er det for å splitte det regionale helseforetaket opp i tre mindre enheter.
– Altså Helse Oslo, Helse Øst og Helse Sør, og vi vil ha folkevalgte inn i styrene, med klar forankring i sin region, sier Aps leder i Buskerud, Bjørn Tore Ødegården.

Buskerud Ap vil fremme et forslag på landsmøtet til Arbeiderpartiet i april, der de ønsker å legge ned alle de regionale helseforetakene og samle den politiske makten i Helsedepartementet, men Ødegaarden tror at alternativet med å splitte foretaket opp i tre trolig lettere vil få støtte.
– Etter at vi tok tak i saken, og varslet den til landsmøtet, har vi fått tilbakemeldinger fra svært mange fylker der man har vært positive. Hvis alle disse som har kontaktet oss stiller seg bak, har vi et godt flertall, sier han.

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar