fredag 11. februar 2011

Fødeavdeling Narvik: Krever stopp i Helse Nords planer


NRK NORDLAND - Regjeringa må gripe inn og stoppe en nedleggelse av fødeavdelinga i Narvik

Det krever fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Kirsti Hienn fra Narvik

– Nå mener jeg at våre sentrale politikere må gripe inn. Dette er en altfor alvorlig og viktig sak for dette lokalsamfunnet til at Helse Nord skal beslutte dette alene, sier Kirsti Hienn.

Tidligere denne uka kunne NRK melde at Helse Nord om kort tid sender ut på høring et forslag om å legge ned fødeavdelinga i Narvik. I hele Nord-Norger det bare Narvik, og kanskje Lofoten, som får et annet fødetilbud enn i dag.

Krav om fire gynekologer
Årsaken til endringa i Narvik er kravet om fire gynekologer i vakt, et krav det i følge Helse Nord ikke er mulig å innfri for både Narvik og Harstad. Og siden Harstad har flest fødsler må Narvik kuttes.

Statssekretær Tone Toften fra Arbeiderpartiet er ikke klar til å gripe inn og stoppe Helse Nords planer nå:

Ikke sagt sitt
– Vi er klar over at det vurderes endringer, men de endelige beslutninger er ikke tatt. Og Når Helse Nord har gjort sitt får vi denne saken inn til oss til en gjennomgang i departementet, sier Tone Toften.

Men Arbeiderpartikollega Kirsti Hienn i Narvik krever handling FØR styremøtet i Helse Nord 27. april. Hun fnyser av å bruke kvalitet som et argument for å redusere i Narvik.

– Kvalitet, ja, men det viser seg at det er en flott kvalitet på det fødetilbudet vi har i dag. Å bruke kvaliteten som ei unnskyldning for å forringe fødetilbudet er helt uakseptabelt, sier Hienn.

• Les saken på NRK Nordlands sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar