lørdag 26. februar 2011

Ap presset av sykehusbråk


DAGENS NÆRINGSLIV Nå øker presset i partiet for å legge ned de fire regionale helseforetakene

Presset øker i Ap for å nedlegge de fire regionale helseforetakene etter at partiet har tapt 150.000 velgere de siste månedene.

Den store strømmen av velgere bort fra partiet skyldes ifølge interne kilder som VG viser til, i stor grad sykehusbråket. Flere Ap-topper tror ikke helseforetakene overlever landsmøtet til våren.

Allerede har Buskerud Ap lagt fram et forslag om å nedlegge de fire helseforetakene Helse Sør-Øst, Vest, Midt-Norge og Nord.

– Foretakene framstår som et byråkratiserende mellomledd i helsepolitikken, hvor alt tar lang tid og faglige hensyn får større vekt enn de politiske. Vi ønsker å tydeliggjøre det politiske ansvaret for avgjørelsene, sier Lise Christoffersen, nestleder i Buskerud Ap.

Også i Oslo er det sans for forslaget. Jan Bøhler, Oslo Aps leder, sier at de har foreslått en bred kommisjon som kan legge grunnen for et bredt forlik om organiseringen.

Alene om å forsvare helseforetakene
Ap står nå alene om å forsvare dagens sykehusmodell med statseide regionale og lokale helseforetak. Både Sp og SV vil ikke stå bak denne styringsmodellen etter 2013.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier imidlertid at det ikke blir aktuelt å endre foretaksmodellen, som som hun har ført til at flere pasienter har fått behandling og at økonomien er kommet under kontroll. (©NTB)

• Les saken i Dagens Næringsliv ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar