tirsdag 15. februar 2011

Ap: Ønsker sterkere politisk styring


FRI FAGBEVEGELSE På Arbeiderpartiets landsstyremøte i april vil sentralstyret gå inn for en sterkere politisk styring av sykehusene

Innstillingen fra sentralstyret inneholder sju punkter om sterkere politisk styring, men innenfor dagens foretaksmodell, og uten å vurdere regionforetakenes framtid.

Arbeiderpartiet har så langt forsvart sykehusreformen fra 2002 som innførte helseregioner og foretaksmodell. Forslaget fra sentralstyret tolkes derfor av mange som en reaksjon på forslaget fra Buskerud Ap til vårens landsmøte om å legge ned helseregionene.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ser ikke bort fra at det kommer til å bli debatt om foretaksmodellen på landsmøtet.

Hun sier til Dagens Næringsliv at hun støtter forslaget fra sentralstyret i partiet, men vil ikke innrømme at den politiske styringen i dag er for svak. Hun sier i stedet at sentralstyrets forslag er et uttrykk for at regjeringen har tatt sterkere styring i dag.

– Vi stiller en rekke krav. Men forslaget innebærer verken dramatikk eller mistillit til de regionale helseforetakene, sier hun til avisen.

I forslaget til landsstyret heter det blant annet at sykehus ikke kan slås sammen eller splittes opp uten at helseministeren tar den formelle avgjørelsen. Slike avgjørelser kan i dag tas av foretaksstyrene.

• Les saken på Fri Fagbevegelses nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar