torsdag 10. februar 2011

Jordmorforeningen ønsker ingen sentralisering av fødetilbud


JORDMORFORENINGEN.NO, 7. FEBRUAR 2011 Aftenposten skriver i sin søndagsutgave 6. februar at Den norske jordmorforening går inn for en sentralisering av fødetilbudet. Det medfører ikke riktighet. Dnj ønsker ikke noen sentralisering av fødetilbud, vi ønsker kvalitet og det gjelder ved både små og store enheter, sier leder i Dnj, Marit Heiberg.


Den norske jordmorforening stiller seg i hovedsak bak Helsedirektoratets nye kvalitetskrav til fødselsomsorgen fra desember 2010. I kvalitetskravene frarådes det bl.a. drift av forsterkede fødestuer i fremtiden. I den forbindelse har Dnj`s leder, Marit Heiberg, uttalt til Aftenposten at de forsterkede fødestuene enten må rustes opp til fødeavdelinger, gjøres om til jordmorstyrte fødestuer eller legges ned. Det må gjøres en helhetlig vurdering hvor det tas hensyn til geografi, veinett, reiseavstand, værforhold, befolkningsgrunnlag og tilgjengelighet på faglig kompetanse, påpeker Heiberg. Det er i dag tre forsterkede fødestuer i Norge: Lærdal, Odda og Lofoten.

Ett av kvalitetskravene som spesielt vil berøre de små fødeavdelingene, er kravet om minimum fire-delt gynekologvakt. Dette er en utfordring for flere av de minste fødeavdelingene. Her må det også gjøres en helhetlig vurdering, poengterer Heiberg. Norge er et langstrakt land med en utfordrende geografi. Hvis vi ønsker at det fortsatt skal fødes barn utenfor de store byene i Sør-Norge, må det opprettholdes et faglig forsvarlig fødetilbud også ute i distriktene. Kvinnene skal kunne være trygge på at de får et trygt og kvalitativt godt tilbud den dagen de skal føde barn, sier Heiberg.

• Les saken på Jordmorforeningens sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar