onsdag 16. februar 2011

Helse Nord: Bygging av nytt sykehus i Kirkenes foreslås prioritert foran Narvik


PRESSEMELDING FRA HELSE NORD RHF:

Bygging av nytt sykehus i Kirkenes foreslås prioritert
Det er behov for å bygge nye sykehus både i Kirkenes og Narvik. Planleggingen av prosjektene er godt i gang. Til styremøtet 23. februar foreslår adm. direktør Lars H. Vorland i Helse Nord RHF at bygging av nytt sykehus i Kirkenes skal starte først.
- Behovet for nye sykehusbygg i Kirkenes og Narvik vurder jeg som omlag likt. Vi må prioritere mellom prosjektene fordi vi ikke har økonomi til å bygge begge sykehusene samtidig. Jeg foreslår for styret i Helse Nord at Kirkenes prioriteres som nummer en. Den viktigste forklaringen til det, er at vi allerede investerer tungt i Nordland og vi skal i gang med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø i løpet av et par år. For å fordele investeringspengene noenlunde geografisk, foreslår jeg derfor Kirkenes før Narvik, sier adm. direktør Lars H. Vorland.

Mange byggeprosjekter
I Helse Nord bygges det nå nytt sykehus til i underkant av en milliard kroner på Stokmarknes. Det skal stå ferdig til 1. april 2014. Ved Nordlandssykehuset Bodø moderniseres og bygges det nytt for omlag tre milliarder kroner. Prosjektet startet på slutten av 1990-tallet og skal stå ferdig i 2017/2018. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø skal det bygges nytt pasienthotell og gjennomføres en modernisering og utbygging. Samlede kostnader er omlag 1,2 milliarder kroner.

Aldri investert så mye
- Det har aldri blitt investert så mye i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Vi skulle gjerne startet opp både i Kirkenes og Narvik med en gang. Det går ikke, men greier vi å husholdere så godt med økonomien som nå, er det godt håp om å komme i gang også i Narvik i løpet av noen få år. Jeg vet at dette forslaget skuffer svært mange i Narvik, men ingen skal være i tvil om at Helse Nord ønsker å bygge nytt sykehus i Narvik. Narvik står nå som det neste store utbyggingsprosjekt på prioriteringslista, sier Vorland.

Helse Nord har samlet en omsetning på vel 13 milliarder kroner. Investeringene i bygg og utstyr er beregnet til omlag 1,4 milliarder kroner i 2011.

Styret i Helse Nord skal behandle forslaget fra adm.direktør Lars Vorland i styremøtet 23. februar. Sakspapirene til denne saken finner på Helse Nords sider der styrepapirene er lagt ut, under sak 16-2011.

• Klikk her eller på overskriften for å lese denne saken på Helse Nords sider
• Klikk her for å finne sakspapirene til styremøtet i Helse Nord RHF 23. februar.

1 kommentar: