søndag 13. februar 2011

Namsos: Helsepersonell tar ansvar


NAMDALSAVISA Det er knyttet stor spenning, og delvis frykt, til hva som blir den videre skjebne for lokalsykehusene i årene som kommer. Til stadighet kommer det nye signaler om tiltak eller forslag som kan tyde på at målet er å bygge ned tilbudene ved lokalsykehusene.

Slikt skaper selvsagt uro i befolkninga, og ikke minst blant ansatte.

Derfor er det all mulig grunn til å gi ansatte ved Sykehuset Namsos ros for at de holder hodet kaldt. I stedet for å resignere, jobber de med tiltak som styrker sykehuset. Det kommer pasientene til gode, og ikke minst er dette noe helsebyråkrater og politikere ikke kan avfeie når beslutninger skal fattes.

For blant denne gruppa kan en få inntrykk av at det er tall, kostnader og effektivisering som går foran et trygt og godt helsetilbud uansett hvor du skulle bo i landet.

I gårsdagens NA skrev vi om prosjekt «Bedre flyt» ved kirugisk avdeling ved Sykehuset Namsos. Kort oppsummert opererer de nå langt flere pasienter enn tidligere uten at de behøver å leie inn ekstra personell eller øke bruken av overtid. Det må lyde som søt musikk i det store koret økonomer blant helsebyråkratene.

Dette har de ansatte klart ved å se på sine rutiner samtidig som faggruppene innretter seg etter hverandre. Tid er penger, og det har ansatte innsett. For noen år tilbake ville det ha vært utenkelig at eksempvis en lege ville trille ut pasienter. Hvis det er mest hensiktmessig, gjør legene det i dag ved Sykehuset Namsos.

En ting er de økonomiske plussfaktorene ved sykehusets drift. I tillegg sparer samfunnet store summer ved mindre utbetaling av sykepenger. Men det viktigste er at flere pasienter får behandling. Alle som har stått i pasientkø over lang tid, kan skrive under på lettelsen det er å få utført den nødvendige operasjon.

En skal vokte seg vel for å bare avfeie alt som kommer av nye tiltak fra helsebyråkratene. De gjør sine vurderinger ut fra materiell de henter inn fra blant andre forskningsmiljø og faginstanser. De skal tenke befolkninga under ett, og derfor vil det nødvendigvis bli forandringer ved strukturen ved en rekke sykehus.

Derfor er det så viktig at eksempelvis Sykehuset Namsos kan vise til «Bedre flyt»-prosjektet. Resultatene av dette vil nok bli lagt merke til i Helse-Norge. Sykehusansatte i Namsos viser tydelig at de er omstillingsvillige og i dette tilfellet utnyttes de menneskelige ressursene til alles beste.

• Les saken i Namdalsavisa ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar