tirsdag 15. februar 2011

«Å stå fast»


LEDER I KLASSEKAMPEN, 10. FEBRUAR 2011, AV REDAKTØR BJØRGULV BRAANEN

* Saueflokker i bevegelse er et fascinerende skue. Før var alle enige om at Marie Amelie måtte få bli og at regjeringen håndterte saken dårlig. Nå er alle enige om det motsatte. Litt av et oppgjør med saueflokkmentaliteten! Noen har også fått det for seg at Stoltenberg og Ap helt generelt vinner på «å stå fast». Det mener vi nå hva vi vil om. Det disse kommentatorene glemmer, er at det både i maste- og Amelie-sak hele tida var en underliggende støtte for regjeringens politikk i opinionen. Aps standpunkter hadde gjenklang både blant egne tillitsvalgte og velgere.

* En sak der «stå-fast»-resepten ikke vil virke, fordi politikken ikke har denne underliggende støtten, er striden om lokalsykehusene. Bergens Tidende hadde mandag en reportasje basert på en meningsmåling for Sogn og Fjordane, som viste at 62 prosent av velgerne mente regjeringen har håndtert sykehussaken dårlig eller svært dårlig. Bare åtte prosent mente regjeringen hadde taklet den godt eller svært godt. Samtidig svarte 67 prosent at sykehussaken ville være viktig eller svært viktig for partivalg ved kommunevalget til høsten.

* Bergens Tidende konstaterer nøkternt at Ap kan gå på en kjempesmell i kommuner som mister lokalsykehusfunksjoner. Vi tror problemet er større, fordi partiet her åpenbart er i utakt med store deler av sitt eget velgergrunnlag utenfor de aller største byene. Befolkningen aksepterer rett og slett ikke påstandene fra helseteknokratene om at nedleggelse av lokalsykehusene vil styrke helsetilbudet. Som klinikkoverlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Mads Gilbert har påpekt, er det desentralisering, ikke sentralisering av akuttfunksjoner som er avgjørende for overlevelse og behandlingsresultat. Moderne akuttmedisin har styrket, ikke svekket argumentene for gode lokale akuttsykehus. Gilbert mener gode lokalsykehus, kombinert med høyspesialiserte sentrale sykehus, er en bærekraftig medisinsk modell. I tillegg er det positivt for miljøet, økonomien og bosettingen. Regjeringen må nå raskt komme på banen med en klar plan for lokalsykehusene, som anerkjenner deres helt sentrale rolle i Helse-Norge.

• Les saken i Klassekampen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar