torsdag 8. desember 2011

Demonstrasjonen i Oslo 5.12.: Kjemper mot sykehusgigant

GRORUDDALEN.NO  Med hjemmesnekret plakat stilte Bjørn Heidenrich Raa seg opp foran Stortinget. Budskapet var enkelt – han vil at Aker sykehus fortsatt skal eksistere i fremtiden. Sykehus-sammenslåingen vil han ha seg spart for.

– Aker sykehus reddet mest sannsynlig livet mitt da jeg fikk akutt blodforgiftning i fjor. Jeg fikk super service der, sier Raa.

Mandagens demonstrasjon ble arrangert av Aker Sykehus Venner, Fagforbundet Aker og Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Målet med demonstrasjonen var enkelt – de ønsker at sykehussammenslåingen i Oslo skal stoppes.

– Sammenslåingen av Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker og Ullevål sykehus er uklok, ikke risikovurdert og blir gjennomført uten forankring i fagmiljøene, mener arrangørene.


Håper det hjelper
Fortsatt er det Akers venner som roper høyest. Slett ikke rart, siden dette også er det eneste sykehuset som er vedtatt nedlagt. Bjørn Heidenrich Raa har vært med på flere demonstrasjoner de siste årene.

– Det er flott at det fortsatt er folk som møter opp, mener han.

Liv Anne Hagen og Karin Byhring Berg er også blant de rundt 100 demonstrantene som møtte opp foran Stortinget.

– Vi er her for å redde sykehusene våre. Vi gir oss ikke, sier Hagen.

– Hvor mye tror du det betyr at dere stiller opp her?

– Det er vanskelig å si. Vi håper det betyr noe, sier Hagen.


Ikke kun lokal
Selv om det var flest plakater og bannere til forsvar for Aker utenfor Stortinget, poengterer Are Saastad at dette er en demonstrasjon for alle Oslo-sykehusene.

– Kampen i Oslo er heller ikke kun lokal. Den er nasjonal, kanskje internasjonal, sier han.

Fortsatt er det mange av fagmiljøene som er stille, men flere har begynt å si fra. Steinar Solberg, som er overlege på Rikshospitalet, er en av dem som tør å si fra.

– Hva skal vi med Europas største sykehus i ett av Europas minste land. Du behøver ikke ødelegge alle sykehusene for å få til noe nytt, sier Solberg.


– Illrøde varsellamper
Solberg mener varsellampene lyser illrødt.

– Den siste tåpeligheten er Campus Oslo som er en slags sammenslåing mellom Ullevål og Rikshospitalet, sier Solberg, som understreket at dette skal bli til etter prinsippet «veien blir til, mens vi går».

Han kritiserer også at ledelsen er så godt som usynlige i den daglige driften på sykehusene.

– Vær så snill å stanse før for mye blir ødelagt, ber han.


Plikt til å si fra
Christel Brurås-Leine sa tidligere i høst opp jobben sin som sykepleier ved Oslo universitetssykehus – i protest mot omstilling og nedbemanning.

– Som sykepleier er du pasientens advokat. Det er kun to stykker en sykepleier må være lojal mot. Det er seg selv og pasienten, sier hun.

– Du har en plikt til å si fra når noe er galt. Ta ansvar, er mitt hovedbudskap, fortsetter Brurås-Leine.


– Retorikken råder
Bente Øien Hauge fra Folkeaksjonen for lokalsykehusene sier at det nå er viktig å gi realiteten en stemme, slik at ikke retorikken får råde.

– Vi må rope høyt og snakke sant. Vi må vinne kampen for realitetene og den sunne fornuft.
Flere politikere møtte opp på demonstrasjonen. Det var kun to stortings-politikere som tok mikrofonen. Per Arne Olsen (Frp) og Geir Kjetil Hansen (SV). I tillegg til bystyre-politiker Bjørnar Moxnes (Rødt).


Sette ned foten
Are Saastad har vært en av primus motorene i kampen for Aker sykehus. Han mener det er viktig at folk fortsatt møter opp på demonstrasjonene.

– Det at dere møter opp her i dag er ikke et utrykk for at dere ønsker å demonstrere, eller at dere liker å lage bråk.

Dette er en advarsel om at vår juvel, våre sykehus, er i ferd med å forvitre.

– Nå må regjeringen og Stortinget sette foten ned, sier Saastad.

• Les saken i Akers avis/på Groruddalen.no ved å klikke her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar