onsdag 14. desember 2011

Styremedlem i Vestre Viken om Kongsberg: Hjertet sier nei - Vet ikke hva hodet sierLAAGENDALSPOSTEN.NO Søndag demonstrerte Laila Irene Johansen (Ap) mot nedlegging av viktige funksjoner ved sykehuset. Nå innrømmer hun at hun er usikker på om hodet følger hjertet når saken skal avgjøres.


I tillegg til å ha et varmt hjerte for Kongsberg er hun også styremedlem i Vestre Viken. Det kan bety at Ap-politiker Johansen møter seg selv i døra.
Klare signaler
I et styreseminar for Vestre Viken mandag, kom tydelige signaler om at akuttkirurgisk beredskap i Kongsberg forsvinner.

– Er det slik å forstå at styret kommer til å vedta å flytte den mye omtalte akuttkirurgien til Drammen?
– Ja, det virket som om flertallet mener dette, sier styremedlem i Vestre Viken, Laila Irene Johansen.

– Kommer du til å stemme for flytting av akuttkirurgien?
– Det vet jeg ikke ennå. Jeg må se hva direktøren legger fram først. Faglig er det vurdert som sikkert. På den annen side er det ikke enighet i faget, sier hun.

– Men du har vært med på et vedtak i Kongsberg kommune som krever at sykehuset skal ha akuttkirurgisk bløtdelskirurgi. Kommentar?

– I styret må jeg ta en faglig beslutning, mens jeg også må tenke på hva jeg har vært med på politisk og følelsesmessig i et Kongsberg-perspektiv. Men jeg har ikke landet ennå, sier hun.


Møte

Styret gikk igjennom høringsuttalelsene som var kommet inn og ga i møtet signaler om hvor de ville lande. Alle signaler tyder på at Vestre Viken har vunnet fram i spørsmålet om å samle akuttkirurgisk beredskap i Drammen.
Møtet i styret mandag ettermiddag ble holdt for å informere styret om høringsuttalelsene til plandokumentet «Strategi 2025». Endelige avgjørelser tas 21. desember.

Legerådets kritikk
– Kongsberg legeråd går i mot alle argumenter som Vestre Viken bruker vedrørende kutt i tilbudet ved Kongsberg sykehus. Ble dette diskutert?
– Ja. Legerådet har kommet med den mest omfattende uttalelsen. Fra ledelsen ble det henvist til at legerådet baserer sine uttalelser på en gammelmodig metodikk og at moderne sykehus ikke drives slik de beskriver det.
– Det er vel riktig å si at det er få leger i Kongsberg som er enige i Vestre Vikens vurderinger, sier Laila Irene Johansen.

Diskusjonene for øvrig omhandlet fordelingen av revmatologi og hvorvidt det skal konsentreres i Drammen eller Bærum.

Føden

Føden på Kongsberg ble også omtalt i styreseminaret.

– Det ble påpekt at det ikke ligger noen faglig vurdering bak forslaget, annet enn at fødestue frarådes, sier Johansen.

Direktøren har uttalt at han ikke vil fremme Føden som en del av strategien nå. Saken skal utredes skikkelig og dukker opp i styrerommet som et konkret og begrunnet forslag til vedtak, i juni.

• Les saken i Laagendalsposten på nett ved å klikke her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar