torsdag 22. desember 2011

Kongsberg: Taper akuttkirurgisk beredskap

LAAGENDALSPOSTEN.NO  Et flertall i styret i Vestre Viken støttet administrasjonens forslag om å overføre pasienter fra Kongsberg til Drammen.


Laila Irene Johansens forslag om å opprettholde sykehusets funksjoner fikk bare to stemmer. Det betyr at akuttkirurgisk beredskap og bløtdelskirurgi forsvinner fra Kongsberg.


Johansen støttet subsidiært et forslag fra Harald Bergan om å utsette endringene i ti år. Dette fikk bare fire stemmer.

Talte Lundteigen midt i mot

Nestleder Oddvar Grøthe (Sp) i styret i Vestre Viken fra Hemsedal talte svært overraskende partikollega Per Olaf Lundteigen midt i mot, og støttet administrasjonens forslag om framtidig struktur.
- Dette er vanskelig, og det er bare 15 minutter siden jeg bestemte meg, sa han i møtet.

Han tok sitt standpunkt etter at visedirektør Per Meinich i Vestre Viken tidligere i møtet klargjorde hvilke funksjoner som skulle legges hvor og hvorfor.

Dette blir neppe veldig populært når han om noen minutter møter stortingsrepresentant Lundteigen ansikt til ansikt. Lundteigen sitter to meter bak Grøthe i møtelokalet i Drammen akkurat nå.

Laila Irene Johansens forslag om å opprettholde driften i Kongsberg på dagens nivå får trolig støtte av bare tre til fem styremedlemmer.


Penger, penger og penger

Flere styremedlemmer i Vestre Viken HF har hovedfokus på økonomi, og mener at dette er den viktigste oppgaven styret har.

Aksjonister fra både Drammen, Hallingdal og ikke minst fra Kongberg sitter som tilhørere når styret i Vestre Viken nå behandler framtiden for flere sykehus.

Møtet foregår på toppen av sykehuset i Drammen i 14 etasje på møterommet som av alle ting er døpt "Tverken".

Forlangte orden i rekkene
Ved innledningen til møtet forlangte styreleder Kristin Ørmen Johnsen at både tilhørere og presse måtte oppføre seg pent slik at møtet kunne gjennomføres på en skikkelig måte.

- Hvis det ikke skjer kommer jeg til å stoppe møtet, truet styrelederen.

Hun har blant annet innført forbud mot filming og fotografering mens møtet pågår.


Drammen kan 


Ifølge visedirektør Per Meinich i Vestre Viken kan Drammen sykehus uten problemer ta over de 900 ekstra pasientene som vil komme dersom akuttkirurgisk beredskap i Kongsberg blir lagt ned.

- Det betyr bare tre ekstra pasienter per dag, og 100 flere operasjoner ekstra i året eller to ekstra per dag. Dette takler Drammen uten problemer, hevdet han.

Han vil også styrke dagbehandlingen på Kongsberg, og mener at sykehuset vil utøve viktige og gode funksjoner, selv om noen fusjoner overføres til Drammen.

- Se bare på Lovisenberg sykehus. Det går det kjempebra. Et slik sykehus kan også Kongsberg bli, sa han og la vekt på at det nå brukes 10 millioner kroner til å ruste opp en ny operasjonsstue på Kongsberg.

- Dette høres fint ut om det kommer 2,5 pasienter hver dag jevnt fordelt utover hele året. Vi vet jo alle at virkelihgheten ikke er slik. Hva om det kommer ti ekstra en dag, hva med 15 eller 20 spurte Laila Irene Johansen.


Pengene bestemmer


I debatten er det flere av styremedlemmene som gir uttrykk for at det er pengene som bestemmer. I og med at styret starter året med et underskudd på 320 millioner kroner, mener flere styremedlemmer at økonomi overskygger alt annet.

 - Vi kan ikke se bort fra de økonomiske forpliktelser vi er satt til å håndtere, sa styremedlem Reidun Førde.

Styremedlem John Egil Kvamsøe pekte på at det nærmest er et krav om å ha et godt og oppegående sykehus for å gi trygghet i befolkningen, I tillegg er det viktig for utviklingen av Kongsbergs næringsliv å ha et komplett sykehus, sa han.


Glemmer pasientene?


Flere at styremedlemmene uttrykker bekymring for uroen omkring debatten om framtidige strukturer. Dette skaper uro i lokalmiljø og ikke minst hos de ansatte. Få har til nå snakket om hvem sykehuset først om fremst et til for; pasientene, vil mange mene.


Ikke sykehus uten akutt-beredskap


Styremedlem Harald Bergan som også er leder i Buskerud Legeforening mener at et sykehus uten akuttfunksjon ikke er noe sykehus.

- Det har vært sykehus i Kongsberg i 273 år. Om ti år når Drammen er bygd ut og kapasiteten er økt, kan vi snakke om endringer, men ikke nå, sa han og mente at bløtvevskirurgien også måtte opprettholdes nå.


• LES DENNE OG ANDRE SAKER FRA STYREMØTET PÅ LAAGENDALSPOSTEN.NO VED Å KLIKKE HER


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar