mandag 19. desember 2011

Politisk paradoks i sykehussaken: Statseide Vestre Viken HF, innstiller på tvers av politikernes signaler


LAAGENDALSPOSTEN  Mandag formiddag satt buskerudbenken på Stortinget i samme rom og diskuterte Vestre Viken.
– Det var et møte om fremdrift av utredningen om et nytt Drammen sykehus. Det er bred enighet om at et fullverdig lokalsykehustilbud i Kongsberg og på Ringerike er avgjørende for at de skal lykkes å komme i mål med et nytt sykehus i Drammen, sier Per Olaf Lundteigen (Sp).
– Det blir ikke ro i lokalsykehussaken før vi får en avklaring om deres funksjon fra departementet. Styret må derfor si ifra onsdag. Da sendes signalet til topps og da blir det gjort noe, sier han.
Noe mer konkret enn dette ble ikke sagt om Kongsberg sykehus i møtet.

Avventer styrets vedtak

Laila Gustavsen (Ap) sier at styret først skal få gjøre jobben sin onsdag. Dersom styret vedtar noe som får alvorlige konsekvenser for sykehusdriften, vil saken ankes oppover i systemet og havne på statsrådens bord, sier hun.
– Ap står fortsatt for sitt syn om at det skal være fødeavdeling og akuttkirurgi i Kongsberg, men vi vil ta dette i riktig rekkefølge. Hun vil derfor uttale seg om Aps veivalg i lokalsykehussaken etter styrets vedtak.

Kommandorekke

Ansvaret for Vestre Viken er delegert i denne rekkefølgen: Stortinget, regjeringen, helsedepartementet, styret i Helse Sør-Øst (HSØ) – som til sist delegerer til styret i Vestre Viken.
Den stående ordren for Vestre Viken er vedtaket i HSØ, sak 108/2008. Hva akuttkirurgien i Kongsberg angår, er denne setningen fra vedtaket essensiell: «Akuttfunksjoner for kirurgi og ortopedi skal som hovedregel samles under én ledelse og fortrinnsvis på ett sted i hvert sykehusområde.»

Forvirring

Vestre Viken er politisk styrt, og nå har alle politiske partier i fylket skriftlig avvist administrasjonens vurderinger. De sier at Kongsberg sykehus skalha akuttkirurgisk beredskap – på tross av nevnte vedtak 108/2008.
Men representanter fra de samme partier har ikke vært klare på at de går mot direktøren anbefaling om at akuttkirurgisk beredskap i Kongsberg flyttes til Drammen. For publikum er dette forvirrende.

Mulige utveier

Styret kan forkaste direktørens innstilling, eller deler av den. Samtidig er det deres oppdrag å tenke helhetlig for Vestre Viken HF. Foretaket består i tillegg til Kongsberg av alt fra Sjukestugu på Ål til sykehusene i Asker og Bærum, Ringerike og Drammen, og alle disse stedenes underbruk.
Og det er ikke bare i Kongsberg det kjempes. På Ål skal det kuttes kraftig, og Drammen og Bærum kjemper seg imellom om å beholde funksjoner, for å nevne noe.
Om styret ikke går for direktørens innstilling kan det føre til at ledelsen i Vestre Viken får ordre om å komme opp med et bedre forslag enn det som foreligger. Kort sagt en utsettelse. Og da venter ytterligere utredninger. Blant ansatte vil dette oppleves som en delseier, men også som seigpining av en hardt prøvet organisasjon.
• LES DENNE OG RELATERTE SAKER I LAAGENDALSPOSTEN (www.laagendal.no) VED Å KLIKKE HER.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar