fredag 2. desember 2011

Ja, Stoltenberg har en plan for nedlegging av lokalsykehusene


PRESSEMELDING FRA FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE 2.12.2011


Fastholder at Stoltenberg har en plan for nedlegging av lokalsykehusene


Folkebevegelsen for lokalsykehusene har fredag 2. desember hatt møte med statssekretær Rita Skjærvik fra Statsministerens kontor og statssekretær Robin Martin Kåss fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra Folkebevegelsen møtte Anita Fjellfoss (Narvik), Bjørn Myklebust (Nordfjord), Nils Johan Ystanes (Odda) og Bente Øien Hauge (Lærdal).

Møtet kom istand etter at Folkebevegelsen for lokalsykehusene nylig anklaget statsminister Jens Stoltenberg for å ha en langsiktig plan som går ut på å legge ned alle landets lokalsykehus.


Dobbeltspill og bløff
Vi hevdet at det var et dobbeltspill å love at "ingen lokalsykehus skal legges ned" når helseforetakene får bygge ned sykehusene i Odda, Nordfjord, Lærdal og flere steder uten at regjeringen griper inn. Det er en bløff å love "nærhet til akutt- og fødetilbud" når store regioner om kort tid vil få to timers reisevei eller mer til slik hjelp.

Helseministeren hevder f.eks. at befolkningen i Nordfjord får kortere avstand til sykehustjenestene, mens reiseveien i realiteten blir lengre.

Regjeringen bruker fine ord om kvalitet, funksjonsfordeling og spesialisering uten konkretisering.

De går ikke inn i debatter om hva lokalsykehusene faktisk gjør, men skyver helseforetakene foran seg i nedleggingsprosessene.

Vi hadde håpet at vi under møtet ville å få en avklaring på om regjeringen ikke vet hva som skjer med sykehusene i distriktene, ikke forstår konsekvensene av sine egne vedtak eller faktisk ikke vil opprettholde tryggheten for befolkningen i distrikts-Norge.

Etter dagens møte med Skjærvik og Kåss konstaterer vi at at vi åpenbart hadde rett i vår mistanke om en langsiktig plan. Regjeringen holder stø kurs i nedbyggingen av lokalsykehusene. Det er viljen det skorter på.


Nedbygging av fødetilbudene
Regjeringsvedtaket fra 1. april om å fjerne legeberedskapen fra fødetilbudene ved sykehusene i Lofoten, Nordfjord, Lærdal og Odda var begrunnet i "entydige faglige råd". Det ble blant annet vist til Helsetilsynets direktør Lars E. Hanssens advarsel mot slike små enheter som "særlig sårbare" og tilsynets varslede gransking av 58 tragiske dødsfall under fødsel.
Som NRK har avdekket, hadde granskingsrapporten som ble presentert tidligere denne uken ingen dokumentasjon på risikable forhold ved de minste fødeavdelingene eller de forsterkede fødestuene.

For noen av de berørte fødestedene betyr regjeringsvedtaket i realiteten en nedlegging. Gravide kvinner i store regioner vil få lang og usikker reisevei til fødeavdeling.

Liv vil gå tapt, og Folkebevegelsen for lokalsykehusene presenterte i møtet med Skjærvik og Kåss dokumentasjon på at legeberedskapen som nå blir fjernet ved disse fire fødeenhetene har sikret minst seks barneliv bare i løpet av de to siste årene. (Dette er tilfeller som er kjent gjennom media, så det reelle tallet er selvfølgelig høyere.)
            April 2010: Oskar i Lofoten - vannavgang og rier to måneder før termin, nødkeisersnitt.
            Juni 2010: Lea Sofie i Odda - født 2 måneder før termin.
            November 2010: Eirik i Odda - 13 uker før termin, komplisert seteleie med føttene ned og pressrier.
            Januar 2011: Tvillinger i Nordfjord - keisersnitt på grunn av feilstilling og langtkommen fødsel.
            September 2011: Randi Marit i Lærdal - tre uker før termin, lå på tvers og med navlesnor i klem.

Hvordan kan regjeringen ignorere slike hendelser? Er våre liv i distriktene mindre verdt?


Mangler definisjon av sykehus
Den sittende regjering har åpenbart ingen definisjon eller minstekrav til hva som menes med "sykehus". Det var heller ikke mulig å få definisjoner som trekker opp grensen mellom "lokalmedisinske sentre" og "sykehus" på dagens møte.


Ingen fremtid i distriktene
Sykehus med akuttberedskap og fødetilbud handler om grunnleggende infrastruktur. For de berørte regionene ser vi at det samme været som fører til rasstengte veier også hindrer ambulansehelikopter i å nå frem. Likevel fastholder regjeringens representanter at omstillingene handler om bedre kvalitet.

Den utrygghet som befolkningen i store områder av landet blir påført gjør det meningsløst å arbeide for arbeidsplasser og desentralisert bosetting. Som innbyggere er vi opprørt over at vi skal miste den grunnleggende trygghet som lokalsykehusene våre representerer.


Kontaktpersoner:
Nils Johan Ystanes, mobil 959 07 350
Bente Øien Hauge, mobil 90 75 96 24

2 kommentarer:

 1. Takk for at dere står på. Det er åpenbart at denne måten å snakke, og informere på, som i prinsippet ikke sier noe, er bevisst fra regjeringens side.Men helse og omsorgskommiteens innstilling til minstekrav til lokalsykehus med akuttfunksjon sier noe om innholdet. dessverre klarte Helse Førde, gjennom benkeforslag å fatte vedtak om nedleggingen av ortopedien på Eid den 17. juni. rett før dette forslaget kom. men, vi får se hva sykehusaksjonen får til i Bergen Tingrett 5 og 6 desember. da skal ortopedivedtaket prøves for retten.
  Jorund levorstad

  SvarSlett
 2. Takk for at dere står på.

  Hallingdal sjukestugu trues nå av nedleggelses spøkelset.
  Skal galskapen ingen ende ta?

  SvarSlett