torsdag 29. desember 2011

Kongsberg: Styrelederen ikke informert om Helsetilsynsbrev


LAAGENDALSPOSTEN  Helsetilsynet sendte bekymringsmeldingen sin til både administrerende direktør og styrelederen i Vestre Viken. Likevel så ingen i styret brevet før de kuttet i budsjettet.

Styret i helseforetaket vedtok 21. desember et kontroversielt budsjettforslag som innebærer oppsiktsvekkende stor risiko for kvaliteten ved pasientbehandlingen. På dette tidspunktet hadde både administrasjonen og styrelederen hatt tilgang på brevet fra fylkeslegen i flere dager.

Alvorlige forhold Kuttforslagene fra administrasjonen i Vestre Viken førte til at Helsetilsynet på eget initiativ sendte en bekymringsmelding til ledelsen i foretaket. Bekymringsbrevet fra Helsetilsynet er signert fylkeslege Ketil Kongelstad og datert 15. desember – seks dager før styremøtet.

Som Laagendalsposten skrev i går var fylkeslegen bekymret for dårligere pasientsikkerhet, redusert kvalitet i behandling av pasienter, mer overbelegg, økt ventetid og manglende kapasitet til intensivpasienter.

Selv om Kristin Ørmen Johnsen fikk kopi av brevet som gikk til administrerende direktør Nils Fr. Wisløff, var hun ukjent med brevet da hun møtte på styremøtet.

– Dette er alvorlige forhold som fylkeslegen tar opp. Burde direktøren informert deg som styreleder om brevet?

– Ja, dette burde vært kunngjort for styret på en annen måte. Brevet burde vært drøftet i møtet, og administrasjonen kunne ha gitt sine vurderinger til styret, sier styreleder Kristin Ørmen Johnsen til Laagendalsposten.

Hun erkjenner at brevets innhold var relevant for behandlingen av budsjettsaken, men avviser likevel at styrets vedtak hadde blitt noe annerledes selv om styremedlemmene hadde vært bedre informert.

– Slik jeg ser det, hadde brevet ikke fått konsekvenser for styrets vedtak, sier hun.

Ifølge Ørmen Johnsen skal fylkeslegens brev ha blitt distribuert sammen med en rekke andre papirer på møtet. Styrelederen leste imidlertid ikke brevet.

Temaet var heller ikke gjenstand for diskusjon under møtet, i en ellers omfattende debatt. Det har også fylkeslegen merket seg.

– Jeg har notert meg at brevet ikke var en del av debatten i styret og må legge til at jeg er forundret, sier Ketil Kongelstad.

Før styremøtet – Er det ikke merkelig at så alvorlige bekymringer ikke blir informert til styret?

– Brevet var ment å komme styret i hende. Saksdokumentene ble lagt ut av Vestre Viken en uke før møtet. Vi behandlet saken dagen etter og sendte bekymringsmeldingen umiddelbart, sier Kongelstad.

Helsetilsynet er bekymret over at det foreslåtte, og senere vedtatte, budsjettet, er tuftet på en for dårlig konsekvensanalyse.

– Jeg ser at det er foretatt risIkovurderinger, og det er bra. Men jeg føler at følgene av risikoanalysene har blitt hengende i luften. Her burde det vært planer som adresserte risikomomentene, sier Kongelstad.

Det er foretatt risikovurderinger, men fylkeslegen mener risikostyringen mangler.

Styreleder Kristin Ørmen Johnsen sier til Lp at hun nå tar initiativ til et møte med administrerende direktør og Helsetilsynet om innholdet i brevet.

• LES SAKEN I LAAGENDALSPOSTEN. TEKSTEN ER HENTET FRA PDF-UTGAVEN (29.12.2011)  SOM DU FÅR KJØPT PÅ www.buyandread.com. FORELØPIG LIGGER IKKE SAKEN UTE PÅ NETT.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar