søndag 11. desember 2011

Flaggskipet i Trondheim sliter: – Alt for syke pasienter på Øya helsehus

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik mener St. Olavs Hospital skriver ut pasientene for tidlig.


Øya helsehus i Trondheim var tenkt som et helsehus for rehabilitering av pasienter som var ferdig behandlet på sykehuset.
– Vi opplever at det kommer flere pasienter fra St. Olav som fortsatt er ganske syke, og som må behandles, sier Ottervik.
Ifølge Ottervik er dette et problem fordi kommunen verken har bemanning eller kompetanse til å ta seg av så syke pasienter ved helsehuset.

– Har blitt et minisykehus

Pasienter trilles frem og tilbake mellom St. Olavs Hospital og Øya helsehus.

Trondheimsordføreren mener sykehuset skriver ut pasientene før de er ferdigbehandlet.
– Øya helsehus bærer mer og mer preg av å ha blitt et lokalsykehus i stedet for et sykehjem. Dette var ikke tanken da huset ble bygget.
Ifølge Ottervik blir det lettere å skrive ut pasienter til kommunehelsetjenesten når sykehusene skal ha kortere og kortere liggetid og kommunene får mer kompetanse.
– Sykehusene er trygge på at vi klarer å ta vare på dem, men helsehuset er ikke laget for å ta imot så syke pasienter.
Ottervik mener grensene gradvis har sklidd ut, og nå vil kommunen se på problemet.
– Det kan ikke være slik at vi blir sittende med pasienter som trenger mer hjelp enn vi har kapasitet til å tilby.

– Skrives ikke for tidlig ut

Direktør ved St. Olavs Hospital, Nils Kvernmo, mener ikke at pasientene skrives ut for tidlig fra sykehuset.
– Vi skriver ut pasientene når de er medisinsk ferdig behandlet. Vi har en avtale med kommunen om kritieriene for når pasienter kan skrives ut.
Kvernmo kjenner ikke til at pasienter trilles frem og tilbake mellom Øya helsehus og sykehuset.
– Det er ingen som har noen interesse av at pasienter trilles tilbake til sykehuset.

Venter på kommunalt tilbud

Ifølge Kvernmo har sykehuset de siste årene til enhver tid hatt 20-40 utskrivningsklare pasienter, som ligger på sykehuset og venter på kommunalt tilbud.
Ved nyttår kommer en samhandlingsreform som gjør at utskrivningsklare pasienter blir et kommunalt ansvar.
– Fra 1. januar må kommunen betale 4000 kroner i døgnet til sykehuset dersom de ikke har plass til disse pasientene.

• Les saken på NRK Trøndelags nettsider ved å klikke her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar